• Sticker dağıtımlarımız başlamıştır. Sticker talebinde bulunmak için buraya tıklayınız.
Kaynak ikonu

Map Sensorü Arıza Kodlari

P0235 Turbo Şarj Basınç Sensörü A Devre Arızası (Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction)
P0236 Turbo Şarj Basınç Sensörü A Devresi Çalışma/Sinyal Değeri Aralığı Arızası
P0237 Turbo Şarj Basınç Sensörü A Devresi Düşük Sinyal
P0238 Turbo Şarj Basınç Sensörü A Devresi Yüksek Sinyal
P0239 Turbo Şarj Basınç Sensörü B Arızası
P0240 Turbo Şarj Basınç Sensörü B Çalışma/Sinyal Değeri Aralığı Arızası
P0241 Turbo Şarj Basınç Sensörü B Düşük Sinyal
P0242 Turbo Şarj Basınç Sensörü B Yüksek Sinyal
Sensör A: Eğer motor V motor ise yani iki adet motor bloğu seti varsa, ilk motor bloğu setindeki sensör olduğu anlamına gelir. Sensör A ilk sensör. Eğer motor sıralı (tek motor bloğu olan) motorsa, zaten bir tane sensör vardır ve bu Sensör A’dır.
Sensör B: Eğer motor V motor ise yani iki adet motor bloğu seti varsa, B ifadesi ikinci motor bloğu setindeki sensör olduğu anlamına gelir. Varsa ikinci sensöre Sensör B denir.


Turbo basınç sensörü, turbonun gönderdiği basınçlı havanın basıncını ölçerek ECU’ye bildirir. Turbo basınç sensörü, turbonun temiz hava çıkışı hattı üzerinde, intercooler’dan sonra, emme manifolduna giriş hattı üzerinde bulunur. Turbo tarafından emme manifolduna gönderilen basınçlı temiz havanın basını, turbo basınç sensörü tarafından ölçülür ve ECU’ye bildirilir. ECU, bu bilgiye göre turbo şarjın basması gereken basıncı ayarlar, bunun için turbo basınç kontrol valfini kullanır, ya turbonun değişken kanatçıkları ayarlanır ya da waste gate (by pass) valfi harekete geçirilir (turboda turbonun çıkış basıncının ayarlanması için ikisinden biri kullanılır). Sonuç olarak turbonun bastığı basınç ölçülerek, ECU tarafından turbo şarj basıncı ayarlanır. Bazı sistemlerde turbo basınç sensörü arızalandığında, ECU hafızasında kayıtlı olan referans bir değeri baz alarak motorun çalışmasına izin verir, buna arıza modu denir. Arıza modunda motor gücü ve torku sınırlandırılır.


P0235 TURBO BASINÇ SENSÖRÜ ARIZASI
P0235 hata kodu, turbo tarafından motorun emme manifolduna gönderilen hava basıncının olması gereken değerlerin dışında olduğunu belirtir. Motor kontrol ünitesinde (ECU), belirli motor devrilerinde oluşabilecek turbo şarj basıncı bilgisi kayıtlıdır, eğer turbo basıncı ile motor devri arasında uyumsuz bir sinyal değeri meydana gelirse, ECU bunu algılar ve bir arıza olarak yorumlar. Öncelikle (Bkz: Turbo Basınç Sensörü)
Turbo basıncı arızası, sensörün arızalı olmasından da kaynaklanabilir, turbonun çok fazla/çok az basınç üretmesinden de kaynaklanabilir. P0235 arıza koduyla birlikte diğer arıza kodları da okunup değerlendirilerek, arızanın sebepleri daha da netleştirilebilir.
P0235 Turbo Basınç Sensörü Arızasının Belirtileri
*Arıza lambası yanar.
*Motor gücü azalır, hızlanma kesilir ve çekiş düşer.
*Motor devri sınırlanabilir.
P0235 Turbo Basınç Sensörü Arızasının Sebepleri
*Turbo basınç sensöründen ECU’ye gönderilenvoltaj sinyali çok düşük veya çok yüksek olduğunda bu arıza meydana gelir.
-Turbo basınç sensörü soket-kablo hatlarında geveşklik-korozyon-temassızlık, kopukluk veya kısa devre olması.
-Turbo basınç sensörü arızalıdır.
*Değişken kanatçıklı turbolarda, değişken kanatçıkları kumanda eden aktör (elektronik veya elektropnönatik donanım) sıkışıp kaldığında, bu arıza meydana gelir.
-Değişken kanatçığı çalıştıran aktivatörün soket-kablo hatlarında kopuk veya kısa devre vardır.
-Değişken kanatçığı çalıştıran aktivatör arızalıdır.
*Emma manifoldunda vakum kaçağı vardır, turbo temiz hava çıkış hortumu çıkmış-çatlamış-yırtılmış. Gaz kelebeği ile emme manifoldu bağlantısından hortumda kaçak var (benzinli motorlarda).
*Turbobasınç sensörü kirlenmiş, is-kurum-yağ ile kaplanmış.
*Hava filtresi tıkalı.
*Motor yağı seviyesi çok fazla veya çok az (turbo, motor yağıyla yağlanır).
*Turboda mekanik bir arıza var. Türbin veya kompresör kanatçıları arızalı, türbin bili yatakları ve burçları boşluk yapmış.
*Turbo mili yatağındaki boşluktan dolayı, motor yağı emilen havanın içine karışıyor ve turbo basınç sensörünü yağlayarak tıkanmasına-bozulmasına sebep oluyor.
*Intercooler arızalı. Intercooler radyatörünün hava geçiş kanalları tıkanmış veya delinmiş.
*Egzoz manifolduyla turbo şarj ünitesibağlantısında gevşeklik-çatlak-kırık.
Arızanın Kontrolleri ve Çözümü


P0236 TURBO ŞARJ BASINÇ SENSÖRÜ A DEVRESİ ÇALIŞMA/SİNYAL DEĞERİ ARALIĞI ARIZASI
Turbo basınç sensörü, elektronik kontrol ünitesi (ECU) tanımlı değer aralığında bir voltaj sinyali göndermediğinde P0236 arıza kodu hafızaya kaydedilir.
P0236 Arızasının Belirtileri
*Arızalambası yanar.
*Motor gücü azalır, çekiş düşer, motor devri sınırlanır, hızlanmada kesiklik yaşanır, yakıt tüketimi artar.
P0236 Arızasının Sebepleri
*Turbo basınç sensörü kirlenmiş, kurum bağlamış-tıkanmış.
*Turbo basınç sensörü arızalı.
*Hava emiş hattında vakum kaçağı var.
*Turbobasınç kontrol valfi (selenoid valf)arızalı (Bkz: Turbo Basınç Kontrol Valfi Arızası). Bu selenoid valf; ya değişken kanatçıkları kumanda eder ya da waste gate (by pass) klapesini hareket ettiren basınç tüpünü kumanda eder, ikisinden biri olmalıdır. Sonuçta turbonun basıncı ayarlanır.
Arızanın Kontrolleri ve Çözümü
P0237 TURBO ŞARJ BASINÇ SENSÖRÜ A DEVRESİ DÜŞÜK SİNYAL
Motorun çalışma şartlarına göre, örneğin motor devrine göre veya turbo basınç kontrol valfinin pozisyonuna göre, turbo şarj basıncı ölçüldüğünde, ölçülen basıncın çok düşük olması durumunda P0237 arızası meydana gelir. Turbo şarj basıncı düşükse, turbo basınç sensörü de düşük voltaj gönderir.


P0237 Arızasının Belirtileri
*Arıza lambası yanar.
*Motor gücü azalır, çekiş düşer, motor devri sınırlanır, hızlanmada kesiklik yaşanır, yakıt tüketimi artar.
P0237 Arızasının Sebepleri
*Turbo basınç sensörü arızalıdır. Turbo basınç sensörü kablo-soket bağlantısında kopukluk-gevşeklik-kısa devre-temassızlık vardır.
*Turboşarj ünitesi mekanik olarak arızalıdır.
*Turbo basınç sensörü hattında şasiye kaçak vardır.
Arızanın Kontrolleri ve Çözümü
P0238 TURBO ŞARJ BASINÇ SENSÖRÜ A DEVRESİ YÜKSEK SİNYAL
P0238 Arızasının Belirtileri
*Arıza lambası yanar.
*Motor gücü azalır, çekiş düşer, motor devri sınırlanır, hızlanmada kesiklik yaşanır, yakıt tüketimi artar.
P0238 Arızasının Sebepleri
*Turbobasınç sensörü arızalıdır. Turbo basınç sensörü kablo-soket bağlantısında kopukluk-gevşeklik-kısa devre-temassızlık vardır.
*Turbo şarj ünitesi mekanik olarak arızalıdır.
*Turbo basınç sensörü hattında şasiye kaçak vardır.
Arızanın Kontrolleri ve Çözümü


P0239 TURBO ŞARJ BASINÇ SENSÖRÜ B ARIZASI
P0239 arıza kodunun belirtileri, arıza sebepleri ve çözümleri, P0235 Sensör A arızasıyla tamamen aynıdır. Sensör B ile kastedileni V motorlardaki ikinci motor bloğunda bulunan ikinci aynı sensörün, aynı arızasıdır. P0235 arıza kodunun açıklamalarına bakınız.
Sensör A: Eğer motor V motor ise yani iki adet motor bloğu seti varsa, ilk motor bloğu setindeki sensör olduğu anlamına gelir. Sensör A ilk sensör. Eğer motor sıralı (tek motor bloğu olan) motorsa, zaten bir tane sensör vardır ve bu Sensör A’dır.
Sensör B: Eğer motor V motor ise yani iki adet motor bloğu seti varsa, B ifadesi ikinci motor bloğu setindeki sensör olduğu anlamına gelir. Varsa ikinci sensöre Sensör B denir.
Arızanın Kontrolleri ve Çözümü
P0240 TURBO ŞARJ BASINÇ SENSÖRÜ B ÇALIŞMA/SİNYAL DEĞERİ ARALIĞI ARIZASI
P0240 Sensör B arızası, P0236 Sensör A arızasıyla aynıdır. Sensör B ile kastedileni V motorlardaki ikinci motor bloğunda bulunan ikinci aynı sensörün, aynı arızasıdır. Çözüm için P0236 arızasının açıklamasına bakınız.
P0241 TURBO ŞARJ BASINÇ SENSÖRÜ B DÜŞÜK SİNYAL
P0241 Sensör B arızası, P0237 Sensör A arızasıyla aynıdır. Sensör B ile kastedileni V motorlardaki ikinci motor bloğunda bulunan ikinci aynı sensörün, aynı arızasıdır. Çözüm için P0237 arızasının açıklamasına bakınız.
P0242 TURBO ŞARJ BASINÇ SENSÖRÜ B YÜKSEK SİNYAL
P0242 Sensör B arızası, P0238 Sensör A arızasıyla aynıdır. Sensör B ile kastedileni V motorlardaki ikinci motor bloğunda bulunan ikinci aynı sensörün, aynı arızasıdır. Çözüm için P0238 arızasının açıklamasına bakınız.
(Bkz: Turbo Basınç Kontrol Valfi)
(Bkz: Turbo Basınç Kontrol Valfi Arızası)
  • Beğen
Tepkiler: Hasip
Yazar
Zafer715
Görüntüleme
546
İlk Yayınlama
Son Güncelleme
Değerlendirme
0.00 Oylama 0 İnceleme
Üst